Conferentie

Conferentie Mei 2022
Mooie tekst
Aanmelden
Conferentie
in 5 minuten weten of je in aanmerking komt voor € 24.999 SLIM subsidie?
Aanmelden
Conferentie
in 5 minuten weten of je in aanmerking komt voor € 24.999 SLIM subsidie?
Aanmelden
Previous slide
Next slide

De arbeidsmarkt is in verandering. Dat gaat steeds sneller. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat maakt leren en ontwikkelen voor medewerkers belangrijker dan ooit. 

Ben jij een innovatieve mkb’er en heb je de ambitie om het leren en ontwikkelen van medewerkers binnen jouw organisatie te stimuleren? Vraag tot € 24.999 subsidie aan voor het uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Ja ik doe graag mee!

Wat is de SLIM subsidie 2022?

In het mkb ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiële middelen de leercurve van medewerkers in de weg staat.

Ondernemers kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). Met deze scholingssubsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

SLIM subsidie aanvragen voor het KnowL platform

Wij vragen alleen een SLIM subsidie aan in samenwerking met ons KnowL platform.

SLIM-aanvragen dienen aan verschillende kwaliteitseisen te voldoen. Daarnaast is het van belang dat subsidieaanvragen volledig zijn, een onvolledige of te late aanvraag brengt onnodige kosten met zich mee. Wij hebben een succesvol trackrecord wat betreft het aanvragen van SLIM-subsidie. Wij helpen je onder andere met het correct en op tijd aanvragen van de subsidie, waardoor we jou zoveel mogelijk ontzorgen. Plan een afspraak in voor meer informatie.

Werkgevers kunnen max. 80% subsidie ontvangen (tot € 24.999 euro) voor een SLIM-project. Zowel kosten voor externe advisering als interne loonkosten die gemaakt worden ter uitvoering van het project zijn subsidiabel.

De SLIM regeling MKB

SLIM subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Valt jouw onderneming in één van onderstaande sectoren? Dan helpen we je graag verder om van jouw SLIM-project een succes te maken.

 • ICT
 • Agri & Food
 • Transport & Logistiek
 • Life Sciences & Health
 • Maakindustrie (HTSM)
 • Energie, milieu en water

SLIM subsidie voorbeelden

Subsidie vanuit de SLIM-regeling kan worden ingezet voor een leerrijke werkomgeving of om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat aan te bieden. Bovendien vergoedt de SLIM-regeling een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Hierdoor kunnen medewerkers tijdens hun werk (een deel van) een mbo-opleiding volgen. SLIM subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten:

 • Het doorlichten van de onderneming en formuleren van een nieuw opleidings- en ontwikkelplan of met maken van een 0-meting. Trends en ontwikkelingen worden in beeld gebracht en de HR-strategie bepaald
 • Het laten samenwerken van afdelingen of bedrijfsactiviteiten, zodat er van elkaar geleerd wordt. IST-SOLL naar skillset van de toekomst. Onderzoeken waar de knelpunten liggen.
 • Het voeren van individuele ontwikkelgesprekken met externe adviseurs
 • Het opzetten van een academy, bedrijfsschool of bedrijfsspecifieke knowhow
 • Het opzetten van een leerportaal voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding
 • Het organiseren van een cyclus van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleid en gecoacht door een externe adviseur

Digitale vaardigheden van je werknemers verder ontwikkelen

Digitalisering speelt een grote rol in de samenleving. In de veranderende samenleving zijn digitale vaardigheden dan ook van belang. Het thuiswerken wordt gestimuleerd, waardoor zelfstandig digitaal werken belangrijk is. Wil je de digitale vaardigheden van je werknemers verder ontwikkelen? De SLIM-regeling ondersteunt in het ontwikkelen of invoeren van een nieuwe (digitale) methode samen met een adviseur. Op deze manier worden werkenden, ook in deze tijd, gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Wanneer is de SLIM deadline?

Mkb-ondernemingen kunnen SLIM subsidie aanvragen van 1 maart tot en met 31 maart 2022 en van 1 september tot en met 30 september 2022. Let wel op dat een ondernemer maar één keer per aanvraagtijdvak de subsidie kan aanvragen.

Onze ervaring is dat de regeling halverwege de maand al vol zit, daarom dienen wij alleen aanvragen in die op of voor 10 maart 2022 getekend bij ons binnen zijn.

Voorwaarden SLIM regeling

Aan het aanvragen van de subsidieregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het aanvraagproces is niet eenvoudig en het slagingspercentage klein. Alle voorwaarden die het RVO stelt aan de SLIM subsidie leggen we in een volgende email nogmaals uit.

Hoeveel SLIM subsidie kan ik aanvragen?

Hoeveel subsidie je kan aanvragen voor deze stimuleringsregeling hangt van een aantal voorwaarden af. De regeling is verdeelt in 3 activiteiten. Voor de activiteiten 1, 2 en 3 hangt het subsidiebedrag af van het type project en de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen kunnen namelijk maximaal 80% van de subsidiabele kosten aanvragen terwijl mkb bedrijven, samenwerkingsverbanden of grootzakelijke bedrijven 60% van de subsidiabele kosten kunnen ontvangen.

Het maximale subsidiebedrag voor mkb-bedrijven is € 24.999.

Wij hebben een succesvol trackrecord wat betreft het aanvragen en SLIM subsidie. Wij helpen je onder andere met het correct en op tijd aanvragen van de subsidie, waardoor we jou zoveel mogelijk ontzorgen.

Budget SLIM-regeling in 2022

Er wordt per jaar voor mkb-bedrijven € 49 miljoen ter beschikking gesteld voor de SLIM-regeling in de periode 2020-2024. Voor grootzakelijke bedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie wordt € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

Van jouw SLIM-project een succes maken?
Schakel KnowL in!

Wij doen een aanvraag gratis en voor niets, maar alleen maar in samenwerking met ons KnowL leer platform. Heb je KnowL al in gebruik of zou je dat graag willen, laat het ons weten!