KnowL voor Bouwsector

KnowL voor Bouwsector

De Nederlandse bouw- en infrasector ontwikkelt zich snel. Thema’s als duurzaamheid en de stikstofproblematiek hebben een enorme impact op de branche. Tegelijkertijd biedt technologische vernieuwing interessante kansen. Artificial intelligence (AI) zorgt in toenemende mate voor meer efficiëntie en draagt bij aan een verlaging van de bouwkosten en een verhoging van de veiligheid, zowel in de planning als op de bouwplaats. 3D printen is een trend die de komende jaren steeds belangrijker wordt en een hoger marktaandeel verwerft. Modulaire bouw wint aan populariteit en dankzij augmented reality kunnen planners potentiële problemen in een vroeg stadium herkennen en wordt het voor klanten gemakkelijker om beslissingen te nemen.

Wat zien wij in de bouwsector

Dit wordt echter bemoeilijkt door:

  • het grote tekort aan mensen die het werk direct op kunnen pakken.
  • De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning (dit geldt voor alle functies binnen de bouw- en infrabranche);
  • de tijdrovende onboarding verouderde of gefragmenteerde content, waardoor medewerkers moeite hebben om toegang te krijgen tot de juiste informatie en ze minder goed in staat zijn om in te spelen op de laatste ontwikkelingen
  • Gefragmenteerde en verouderde data waardoor accurate stuurinformatie ontbreekt

Introducing KnowL

KnowL is een geïntegreerd Kennisplatform dat de bouwsector helpt bij: