KnowL voor Retail

KnowL voor Retail

De retailmarkt is voortdurend in beweging. Uiteraard heeft de COVID-19 pandemie een enorme impact op de sector gehad, maar ook de elkaar in een snel tempo opvolgende technologische, sociale en juridische ontwikkelingen zorgen continu voor nieuwe uitdagingen en kansen. Virtual & Augmented Reality zijn inmiddels gemeengoed en AI in combinatie met big data zorgen voor nieuwe inzichten. 

Klanten eisen dezelfde gepersonaliseerde customer journey via alle mogelijke kanalen en verwachten milieuvriendelijke en duurzame producten. Nieuwe wet- en regelgeving, met name op het gebied van privacy, stelt hoge eisen aan de ITomgeving van retailers en social media en influencer marketing zijn niet meer uit het marketingbeleid weg te denken.

Wat zien wij in de retail branche

Tot 5% minder winst en tot 25% minder omzet door personeelstekort. En 38% van de retailbedrijven identificeert het tekort aan personeel als belangrijkste obstakel om te groeien. Voor retail-bedrijven is het van levensbelang om snel in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Dit wordt echter bemoeilijkt door:

  • het grote tekort aan mensen die direct het werk op kunnen pakken de tijdrovende onboarding
  • verouderde of gefragmenteerde content, waardoor medewerkers moeite hebben om toegang te krijgen tot de juiste informatie en ze minder goed in staat zijn om in te spelen op de laatste ontwikkelingen
  • gefragmenteerde en verouderde data waardoor accurate stuurinformatie ontbreekt 

Introducing KnowL

KnowL is een geïntegreerd Kennisplatform dat retail helpt bij: